333

ในปัจจุบัน “โชว์จุ่งกรุ๊ป” คือผู้นำด้านการผลิตระบบช่วงล่างลูกหมากรถยนต์ ได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้า บริษัท-ห้างร้านและตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) ทั้งใน – ต่างประเทศ 33 ประเทศ ให้ผลิต – สร้างลูกหมากใหม่ที่ได้มาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการ 333 ซีเจ(CJ) ทีจี(TG)    รวมถึงยีห้อ (Brand name) ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซ่อมช่วงล่าง เปลี่ยนช่วงล่าง พวกเราทีมงาน โชว์จุ่ง ลูกหมาก จัดให้

“ WELCOME TO CHOWJUNG GROUP ”

unnamed333

ขอบคุณผู้มีส่วนร่วม > คุณธิติพงษ์ คุณธนุวัช คุณบัณฑิตย์ by:cjg